Přidat akci

Akce je nutno vkládat minimálně s tříměsíčním předstihem, aby nedocházelo k nežádoucím kolizím významnějších akcí, dopouručujeme termín dřívější. Vložený záznam prochází kontrolou správnosti zadaných informací i případných termínových kolizí vědeckým sekretářem společnosti, v seznamu odborných akcí se objeví se zpožděním po ukončení tohoto procesu.

Údaje o akci
 * Název:
Hlavní téma: Toto pole je omezeno na délku maximálně 200 znaků.
 * Umístění:
 * Od:
 * Do:
Stát:
 * Město:
Jazyk:
Upřesnění adresy:
URL (http://):
 * Pořadatel:
Kontakt
 * Jméno:
Adresa:
Telefon:
Telefon 2:
Fax:
 * E-mail:
Poznámka
Poznámka:
Příloha:
Připojit další přílohu
 * Kontrolní kód (opište):

Významná odborná akce

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

  • ORL akademie

    ORL akademie

    9.10. - 10.10.2020, Olomouc

Staňte se členem naší společnosti