Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům k aktivní účasti na vybraných ORL kongresech a seminářích 2019

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdělávání a účast na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé ORL lékaře do 35 let. Registraci si každý žadatel zajišťuje samostatně dle podmínek odborné akce.

Výše podpory:

2 000 Kč (Český-slovenský ORL kongres 10x, Foniatrický kongres 5x);

2 000 Kč (ORL akademie 6x);

3 000 Kč pro PhD studenty včetně jedno roku po obhajobě PhD práce (Česko-německé dny 5x).

 

Podmínky žádosti:

1) Před odbornou akcí:

 • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
 • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti
 • hlavní pracovní poměr v ČR
 • aktivní účast na odborné akci jako 1. autor formou přednášky nebo posteru
 • odeslání žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty na e-mail orl@associationhouse.cz - v případě ORL akademie nebude řešeno formou žádostí před kongresem, finanční podporu obdrží 6 lékařů vybraných k aktivní orální prezentaci
 • termín podání žádosti je vždy 40 dní před zahájením odborné akce
 • v prezentaci uvést: Aktivní účast autora je finančně podpořena ČSORLCHHK ČLS JEP.

2) Po odborné akci:

 • předložení potvrzení o aktivní účasti na odborné akci – zaslat kopii programu na email orl@associationhouse.cz do 2 týdnů po skončení odborné akce

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmínek. Darovací smlouvu připravuje Guarant, zasílá k podpisu předsedovi ČSORLCHHK, poté Guarant odešle na sekretariát ČLS JEP k vyplacení finančního daru.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Informace o cestovních grantech k dispozici na www.otorinolaryngologie.cz/sekce-mladych-orl.

Formulář žádosti k dispozici zde.

31. 10. 2018

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

Významná odborná akce

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti