Přihláška do společnosti

* Příjmení  
* Jméno  
Tituly  
* Datum narození  
* Rodné číslo (bez lomítka)  
* Ulice a číslo  
* Město  
* PSČ  
Telefon (vč. předvolby např. +420)  
* Mobilní telefon (vč. předvolby např. +420)  
* E-mail  

Pracoviště

* Název pracoviště  
* Ulice a číslo  
* Město  
* PSČ  
* Telefon (vč. předvolby např. +420)  
Fax  
* Souhlasím se zasíláním informací e-mailem (Zákon č.480/2004 Sb.)  
Emailem členům zasíláme pravidelný informační bulletin s informacemi o důležitých odborných akcích a o dění ve společnosti. Jeho odběr lze kdykoliv odhlásit. Od roku 2013 probíhá veškerá komunikace se členy společnosti pouze elektronicky.
Přihlašuji se za řádného člena. Souhlasím s posláním a cíli ČLS JEP a nemám dluh vůči ČLS JEP a jejím organizačním složkám (OS;SL) ČLS JEP.

Údaje na přihlášce slouží pro vzájemnou komunikaci členů a pro potřebu výboru organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna Směrnicí č. 1/2018 a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno. Rodné číslo člena bude použito pouze v případech, kdy je RČ vyžadováno zvláštním zákonem.

Beru na vědomí následující informace o mých právech k osobním údajům, tj. že mám právo:

 • souhlas kdykoliv odvolat a následně žádat o výmaz osobních údajů,
 • na přístup k mým osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů,
 • na informace o způsobu zpracování osobních údajů a na provedení opravy osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování a omezení přenesení údajů pro předání jinému správci,
 • podat námitky proti zpracování mých osobních údajů, další podrobnosti viz www.cls.cz
* Kontrolní kód (opište)  

Partner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  x-bionic® sphere

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti