Foniatrický seminář

19.10.2019
Praha

Syndromy zahrnující poruchy sluchu a poruchy řeči

Místo konání: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
Žitná 24
120 00 Praha 2
Kategorie: ostatní

Kontakt: doc.MUDr.Olga Dlouhá,CSc.
E-mail: olga.dlouha@lf1.cuni.cz

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti