27. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

11.11.2014 - 14.11.2014
Praha

Místo konání: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Webové stránky: orl.lf1.cuni.cz/fess
Kategorie: ostatní

Přiložené soubory:

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti