Zpráva ze 17. Česko-slovenského foniatrického kongresu 2019

Zpráva ze 17. Česko-slovenského foniatrického kongresu 2019 13.6.2019

Ve dnech 6.-8.6.2019 úspěšně proběhl v libereckém Centru Babylon 17. Česko-slovenský foniatrický kongres a XXX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové.

Zahájení kongresu

Tématem kongresu byla “foniatrická intervence v dětském věku” a kulaté stoly se týkaly sluchových vad z hlediska péče o nedoslýchavé dítě, poruch polykání u dětí, hlasové rehabilitace a poruch plynulostí řeči. Instruktážní kurzy byly na téma experimentální audiologie, dětské hyperkinetické dysfonie, moderních metod ve vestibulologii, poruch časoprostorového vnímání u vývojových poruch a také metodika novorozeneckého screeningu sluchu. Mimo to zazněla další sdělení z celého oboru foniatrie.

Součástí kongresu bylo i setkání koordinátorů novorozeneckého screeningu ČR a schůze výboru ČSORLCHHK spolu se schůzí výboru a plenární schůzí její foniatrické sekce. Kongresu se zúčastnilo přes 150 účastníků z ČR, Slovenska a také z Německa.

Další, již 18. Česko-slovenský foniatrický kongres, proběhne v roce 2020 v Bratislavě.

MUDr. Jan Adam, prezident kongresu

www.fonkongres2019.czPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti