Zpráva ze 17. Česko-slovenského foniatrického kongresu 2019

Zpráva ze 17. Česko-slovenského foniatrického kongresu 2019 13.6.2019

Ve dnech 6.-8.6.2019 úspěšně proběhl v libereckém Centru Babylon 17. Česko-slovenský foniatrický kongres a XXX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové.

Zahájení kongresu

Tématem kongresu byla “foniatrická intervence v dětském věku” a kulaté stoly se týkaly sluchových vad z hlediska péče o nedoslýchavé dítě, poruch polykání u dětí, hlasové rehabilitace a poruch plynulostí řeči. Instruktážní kurzy byly na téma experimentální audiologie, dětské hyperkinetické dysfonie, moderních metod ve vestibulologii, poruch časoprostorového vnímání u vývojových poruch a také metodika novorozeneckého screeningu sluchu. Mimo to zazněla další sdělení z celého oboru foniatrie.

Součástí kongresu bylo i setkání koordinátorů novorozeneckého screeningu ČR a schůze výboru ČSORLCHHK spolu se schůzí výboru a plenární schůzí její foniatrické sekce. Kongresu se zúčastnilo přes 150 účastníků z ČR, Slovenska a také z Německa.

Další, již 18. Česko-slovenský foniatrický kongres, proběhne v roce 2020 v Bratislavě.

MUDr. Jan Adam, prezident kongresu

www.fonkongres2019.czPartner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti