Výběrové řízení: Primář/Primářka ORL

Výběrové řízení: Primář/Primářka ORL 23.9.2014

 

 

 

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ lékařského směru + specializovaná způsobilost v příslušném oboru

 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • životopis s přehledem odborné praxe

 • ověřené doklady o dosaženém vzdělání

 • písemným souhlasem s nakládáním s osobními údaji uchazeče

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Nástup od: dle dohody

Uzávěrka přihlášek: 17.10.2014

Přihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního rozvoje a mezd
Purkyňova 446, 547 69 Náchod
holub.lukas@nemocnicenachod.czPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti