Volby do výboru společnosti 2019

Volby do výboru společnosti 2019 25.6.2019

Vážené členky, vážení členové ČSORLCHHK ČLS JEP,

výbor společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 11.4.2019 o konání voleb pro období 2020 - 2023. V souladu se stanovami a volebním řádem ČLS JEP byla zvolena dvoukolová elektronická volba.

Volby se konají do             

 1. a) výboru, voleno bude 11 osob
 2. b) revizní komise, voleny budou 3 osoby

Výbor zvolil za členy volební komise

 1. MUDr. Helena Rosická – Praha (předsedkyně)
 2. As. MUDr. Petr Laštůvka – Praha (člen)
 3. MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D – Brno (členka)

Člen volební komise nebude kandidovat do volených funkcí.

Průběh voleb

Každému řádnému členu ČSORLCHHK ČLS JEP, který nahlásil svoji emailovou adresu, bude z volebního systému zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve volbách. Řádné členství zahrnuje úhradu členských poplatků.

V prvním kole bude podle počtu obdržených hlasů sestavena kandidátka 20 osob pro výbor a 5 kandidátů pro revizní komisi ČSORLCHHK ČLS JEP, ze kterých bude stejným mechanismem ve druhém kole sestaven výbor ČSORL v počtu 11 osob a revizní komise v počtu 3 osob.

Na první schůzi nového výboru a revizní komise si výbor zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu výboru, místopředsedy, vědeckého sekretáře a hospodáře (pokladníka). Členové revizní komise si zvolí ze svého středu předsedu.

 1. kolo voleb - příprava kandidatur bude probíhat v termínu 16.9. 2019 od 10:00 hodin do 7.10.2019 do 17:00 hodin

V prvním kole elektronických voleb bude probíhat tzv. Příprava kandidatur, může se navrhnout kandidát do voleb výboru a revizní komise. Každý řádný člen společnosti má právo vybrat kandidáta (z řad členů společnosti) a zaslat nominaci do kandidátní listiny. Členové společnosti, kteří získají nejvíce nominací, musí s kandidaturou v druhém kole vyslovit souhlas.

 1. kolo voleb bude probíhat v termínu 4.11.2019 od 10:00 hodin do 25.11. 2019 do 17:00 hodin

V druhém kole elektronických voleb bude možné volit ze seznamu navržených kandidátů. Definitivní výbor po ukončení voleb bude mít 11 členů výboru a 3 členy revizní komise.

Abychom zajistili hladký průběh hlasování, vyzýváme všechny členy ČSORLCHHK ČLS JEP, aby aktualizovali své údaje v členské databázi. Voleb se může zúčastnit řádný člen prostřednictvím emailu. Řádné členství zahrnuje úhradu členských poplatků.

Aktualizaci údajů můžete provést prostřednictvím formuláře ČLS JEP: http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni  (Aktualizace dat - centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.)

 

Průběh voleb je možné sledovat na http://www.otorinolaryngologie.cz/

Za volební komisi:

MUDr. Helena Rosická      

předsedkyně volební komisePartner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • ORL Vincentka Fórum 2019

  ORL Vincentka Fórum 2019

  7.11.2019, Praha

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti