Stáž na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB

Stáž na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB 17.11.2019

Na přelomu října a listopadu letošního roku jsem díky projektu cestovního grantu strávila týden v Bratislavě. Klinika ORL Lékařské fakulty Univerzity Komenského a Univerzitní nemocnice v Bratislavě pod vedením prof. MUDr. Milana Profanta, Ph.D. sídlí v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalce. Poskytuje komplexní péči o pacienty s chorobami hlavy a krku. Součástí kliniky je i Centrum kochleární implantace. Je jednou ze čtyř akreditovaných školících pracovišť na Slovensku, umožňujících absolvovat povinný dvouroční předatestační pobyt rezidentů. Nedílnou součástí týmu jsou tedy i tzv. “cirkulanti”, lékaři v předatestační přípravě vyslaní z jiných nemocnic (např. Trnava, Nitra, Nové Zámky).

Klinika se nachází v monobloku se specializačními obory typu Interna, Chirurgie, Neurologie, ARO. Ambulance jsou jednak všeobecné a dále specializované - rinologická, otologická, otoneurologická, onkologická, dětská, tyreochirurgická, pro poruchy spánku, pro poruchy polykání a kochleární centrum. Operační výkony probíhají na dvou sálech, které jsou součástí centrálních operačních sálů. Součástí kliniky je i studijní laboratoř, kde jsou nainstalované dva mikroskopy a kompletní instrumentárium pro ušní chirurgii.

Pracoviště prof. Profanta jsem si vybrala zejména proto, že vím, že zde operují spoustu pacientů s ušní problematikou. Každý den jsem měla možnost na sále pozorovat pana profesora či jeho kolegy při práci. Bohužel jsem ale natrefila na týden, kdy se na Slovensku slaví Svátek Všech svatých, a tak byla operativa značně omezená. I tak jsem ale viděla přibližně to, co jsem chtěla. Chyběla pouze kochleární implantace. Zajímavé bylo pozorovat, jak se dá stejná operace operovat “jinak” - viděla jsem rozdíly v jednotlivých krocích výkonů i v práci týmu jako takového. Např. by mne doteď nenapadlo operovat tonsilektomii vstoje, ale zrovna toto jistě měnit nebudu. :-) Nejzajímavější z praktické stránky pro mě byl poslední den stáže, kdy jsem zamířila do studijní laboratoře. Zde jsem dostala k dispozici temporální kost a měla jsem cca dvě hodiny na vrtání.

Mám velkou radost z toho, že jsem tento týden mohla strávit právě v Bratislavě. Viděla jsem, co jsem chtěla a posunulo mě to zase o malý krůček dál. Poznala jsem nové kolegy z oboru, se kterými se v budoucnu jistě ještě potkám.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Denisa Kulkovská, ORL klinika FNKVPartner stránek


Významná odborná akce

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

  • ORL akademie

    ORL akademie

    9.10. - 10.10.2020, Olomouc

Staňte se členem naší společnosti