Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe 17.11.2015

Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

16.11.2015

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pořádala pravidelný kurz IPVZ věnovaný diagnostice a léčbě poruch dechu ve spánku, především sleep apnoe syndromu.  Kurz absolvovalo 16 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice spánkových poruch (Dr. Jaroslav Betka) a o možnostech chirurgické léčby včetně moderních přístupů jako neurostimulace n. XII (prof. Jan Klozar). Poté se účastnili chodu spánkové poradny, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy (Dr. Martin Kuchař). Druhou části programu byly chirurgické výkony s živým přenosem z operačního sálu. Byly předvedeny techniky uvulopalatofaryngoplastiky a laserem asistované uvulopalatoplastiky (prof. Jan Klozar, Dr. Jaroslav Betka).  Závěrečná část programu byla věnována přístrojovému vybavení spánkové laboratoře, díky podpoře firmy Saegeling si účastníci v této sekci mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení záznamů z polysomnografie, vícekanalové polygrafie nebo z přetlakové ventilace (CPAP).
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený den a těšíme se opět za rok.   

Za kolektiv Spánkové laboratoře

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 1. LF UK, FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha


Partner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • ORL Vincentka Fórum 2019

  ORL Vincentka Fórum 2019

  7.11.2019, Praha

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti