Přechod na elektronickou komunikaci

Přechod na elektronickou komunikaci 4.11.2013

Vážení členové České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Z důvodu rychlejšího předávání informací členům ORL společnosti, ale i z důvodu stále se zvyšujících nákladů na zasílání dopisů, budou informace o plánovaných odborných a vzdělávacích akcích naší společnosti i další informace o životě společnosti zasílány od roku 2014 výhradně elektronickou formou (na registrovanou e-mailovou adresu členů).

Již v letošním roce byly informace zasílány elektronicky na Vaši e-mailovou adresu. Pokud jste informace nedostávali, pak se to stalo z důvodu toho, že na Vás nemáme kontakt. Pokud chcete svou e-mailovou adresu (kontakt) změnit či doplnit, zašlete ji, prosím, na sekretariát naší ORL společnosti (info@otorinolaryngologie.cz). 

Můžete-li, předejte tuto informaci i svým kolegům, kteří nejsou členy ČSORLCHHK. Být členem naší společnosti se vyplatí.

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., PhD.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČSL JEPPartner stránek


Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti