Ocenění mladých ORL lékařů – Purkyňův nadační fond

Ocenění mladých ORL lékařů – Purkyňův nadační fond 15.9.2018

Purkyňův nadační fond, založený Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) v roce 2003 se snaží usilovat o vytvoření důvěryhodné a prospěšné společnosti, která bude svoje poslání dlouhodobě naplňovat a přinášet tak užitek českým lékařům i široké veřejnosti. Ve své činnosti nadační fond svou podporu zaměřuje na členy a členky ČLS JEP do 35 let.

Soutěž Nadačního fondu  „Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za předchozí rok“, si klade za cíl ocenit aktivity mladých lékařů a podpořit jejich další vědecko-výzkumné projekty. 

Ve 3. ročníku soutěže o Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2017 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem byli v kategorii chirurgických oborů oceněni i dva mladí ORL lékaři (http://www.purkynuvfond.cz/realizujeme/oceneni-publikace-v-casopie-s-nejvyssim-impakt-faktorem-za-rok-2017/).

Druhé místo

MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
Formánek M, Jančatová D, Komínek P, Tomanová R, Zeleník K. Comparison of Impedance and Pepsin Detection in the Laryngeal Mucosa to Determine Impedance Values that Indicate Pathological Laryngopharyngeal Reflux. Clinical and Translational Gastroenterology (2017) 8, e123; doi:10.1038/ctg.2017.49
Impact factor: 3,923

Třetí místo

MUDr. Veronika Živicová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, Praha
Živicová V, Lacina L, Mateu R, Smetana K Jr, Kavková R, Drobná Krejčí E, Grim M, Kvasilová A, Borský J, Strnad H, Hradilová M, Šáchová J, Kolář M, Dvořánková B. Analysis of dermal fibroblasts isolated from neonatal and child cleft lip and adult skin: Developmental implications on reconstructive surgery. Int J Mol Med. 2017 Nov,40(5):1323–1334
Impact factor: 2,39

Gratulujeme

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc, Ph.D.
předseda společnosti 

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář společnostiPartner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  x-bionic® sphere

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti