Laudace doc. Lejskovi

Laudace doc. Lejskovi 16.3.2014

V letošním roce se dožívá významného, 60letého jubilea, doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, významný současný lékař, pedagog, manažer a organizátor. Narozen v Kyjově,  svou kariéru spojil především jako otolaryngolog a foniatr v AUDIO-Fon centru v Brně. Je do současnosti autorem 151 písemných prací, 237 přednášek, dvou učebnic, organizoval 36 celostátních akcí a 7 mezinárodních kongresů.

Oslavenci přejeme k jeho životnímu jubileu mnoho síly do dalších plodných let, zdraví a množství energie.

Radan Havlík, Jakub Dršata, za kolegy a přátele.
Foniatrická sekce ČSORLCHHK ČLS JEP

 


Partner stránek


Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti