Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe 4.6.2019

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 5. 4. 2019 pravidelný kurz Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukční spánkové apnoe (OSA). V kurzu byly probrány principy diagnostiky OSA a základy nechirurgické a chirurgické léčby této chorobné jednotky. Druhou část kurzu účastníci strávili na operačním sále, kde sledovali chirurgické zákroky, expanzní sfinkterovou faryngoplastiku a hyoidopexi. Třetí část kurzu byla věnována praktickým ukázkám zapojení a hodnocení vícekanálové monitorace a nastavení přetlakové ventilace. Účastníci měli během kurzu možnost poznat klinickou problematiku OSA jak po stránce teoretické, tak i z praktického hlediska. Kurzu se účastnilo 10 přihlášených lékařů a stážisté kliniky.

Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.   

Za lektory a spánkovou skupinu kliniky

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.Partner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti