Kurz plastiky boltců

Kurz plastiky boltců 15.11.2014

(Svitavy, 9. - 10. října 2014)

Kurz pořádalo ORL oddělení Svitavské nemocnice ve spolupráci s klinikou dětské ORL Brno, oddělením dětské plastické chirurgie Brno a ORL klinikou Pardubice. Během 2 dnů bylo operováno celkem 5 dětí pěti operatéry, kteří prezentovali rozdílné techniky operace odstátých boltců. Operace byly přenášeny formou videokonference do přednáškového sálu, kde měli účastníci kurzu možnost diskutovat s operatéry v průběhu operace. Zazněly také 4 teoretické přednášky na toto téma. Účastníkům kurzu bude zaslána fotodokumentace s výsledky operací po 3 měsících, aby mohli sami posoudit výsledky jednotlivých operačních technik.

O kurz byl nebývalý zájem, řada zájemců proto musela být z kapacitních důvodů odmítnuta. Vzhledem k zájmu bude kurz opakován opět v r. 2015 ve stejném termínu.

Za organizátory                                                                      

MUDr. Libor Sychra
primář ORL oddělení Svitavy



Partner stránek


Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti