Kurz - Nádory hlavy a krku

Kurz - Nádory hlavy a krku 4.6.2019

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ  pořádala dne 21. 5. 2019 pravidelný kurz Nádory hlavy a krku. Z mimoklinických lektorů se účastnila MUDr. Jirkovská z Onkologické kliniky FN v Motole, která přednášela novinky z radioterapie a prim. Mrzena z ORL oddělení České Budějovice, který probíral nádory dutiny ústní a orofaryngu. Ostatních témat se ujali pracovníci kliniky. Kurz podal stručný přehled o diagnostice a aktuálních léčebných postupech u většiny dlaždicobuněčných nádorů hlavy a krku. Byla zdůrazněna nutnost interdisciplinárního přístupu v klinickém rozhodování a posun k postupné individualizaci léčby.  Na závěr kurzu byl vyhrazen i čas na diskusi. Účastníci byli též stručně seznámeni s aktivitami Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. (www.hnc-group.cz).  Kurzu se účastnilo přihlášených 10 lékařů a stážisté kliniky.

Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.   

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.Partner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti