Kurz IPVZ - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií

Kurz IPVZ - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií 24.3.2019

Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole proběhl dne 14.3.2019 IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru a s velkým důrazem na praxi. Jednalo se již o 3. ročník. Lektory byli členové multidisciplinárního dysfagiologického týmu FN v Motole: MUDr. Lucie Dostálová a MUDr. Michal Votava z pořádající kliniky, MUDr. Lenka Mrázková a Mgr. Markéta Hrušková z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole a prof. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA ze Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.

Kurz absolvovalo 7 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci absolvovali teoretické přednášky o základech dysfagiologické problematiky, dále přednášky zaměřené na možnosti rehabilitace demonstrované na kazuistikách. Byli seznámeni i s možnostmi protetiky v dysfagiologii. Účastníci kurzu měli možnost vidět průběh videofluoroskopie přímo na radiodiagnostickém pracovišti FN Motol. Následně se též účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy polykání, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy a účastníci byli seznámeni s přístrojovým vybavením ambulance a možnostmi jeho využití. Děkujeme všem účastníkům za účast a zajímavé připomínky.   

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole

MUDr. Lucie DostálováPartner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti