Kurz IPVZ - Diagnostika a léčba časných nádorových onemocnění hrtanu

Kurz IPVZ - Diagnostika a léčba časných nádorových onemocnění hrtanu 24.3.2019

Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ,  uspořádala dne 8. 3. 2019 kurz cílený na nádory hrtanu časného stádia. V dopolední části se lektoři as. MUDr. M. Zábrodský a as. MUDr. P. Lukeš, Ph.D. věnovali problematice etiologie a patogeneze nádorů hrtanu a jejich slizničních prekurzorů. Dále byl probrán současný standard diagnostických protokolů těchto onemocnění a také léčebné možnosti a jejich výsledky. Ve druhé, praktické části kurzu, byl demonstrován diagnosticko-terapeutický přístup k léčbě onemocnění u pacientů indikovaných k endoskopicky asistované laserové chordektomii.

S onkologickými pacienty se pravidelně setkáváme v ordinacích, proto nás velmi potěšil zájem účastníků o prezentovanou problematiku. Za lektory mohu říci, že kurz proběhl ve velmi hezké atmosféře. Doufáme, že podobně to vnímalo i všech osm účastníků, kteří se kurzu účastnili.  

Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na další setkání při příštích akcích.   

Za lektory

as. MUDr. Michal ZábrodskýPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti