Kurz flexibilního endoskopického vyšetření polykání

Kurz flexibilního endoskopického vyšetření polykání 20.11.2019

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se uskutečnila teoretická část kurzu flexibilního endoskopického vyšetření polykání (FEES). Kurz spolupořádaly hradecká, ostravská a pardubická ORL klinika.

Kurz byl cílen na získání teoretických znalostí k provádění FEES, step-by-step postup vyšetření, spolupráci s klinickým logopedem, nácvik režimových a terapeutických opatření. Součástí kurzu bylo hands-on vyšetřování na endoskopických věžích a diskutovány byly kazuistiky.

Lektory kurzu byli D. Stránská, L. Zeinerová, M. Černý (Hradec Králové), L. Staníková, J. Schneiderová (Ostrava) a I. Bártová (Pardubice). Další kurz se uskuteční v lednu 2020, přesný termín bude zveřejněn na stránkách ORL společnosti a na webu http://fees.dysfagie.cz.

Michal Černý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie a hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci KrálovéPartner stránek


Významná odborná akce

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

  • ORL akademie

    ORL akademie

    9.10. - 10.10.2020, Olomouc

Staňte se členem naší společnosti