Kurz Diagnostika a léčba HPV asociovaných onemocnění hrtanu a horních cest dýchacích

Kurz Diagnostika a léčba HPV asociovaných onemocnění hrtanu a horních cest dýchacích 1.6.2018

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN Motol, Praha, 1.6.2018

Klinika Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ,  uspořádala dne 1.6.2018 kurz zaměřený na problematiku laryngeální papilomatózy. Pod vedením lektorů as. MUDr. M. Zábrodského a as. MUDr. P. Lukeše, Ph.D. bylo probráno teoretické pozadí onemocnění, etiologie, epidemiologie, imunologie nákazy. Dále byly diskutovány aspekty současné diagnostiky, různé možnosti léčby chirurgické i adjuvantní, problematika vakcinace. Součástí kurzu byly i dvě praktické ukázky ošetření pacientů s rekurentní respirační papilomatózou (CO2 laser, shaver).

Z ohlasů účastnic se zdálo, že kurz splnil svůj účel, je jen škoda, že kurz nebyl plně obsazen a několik přihlášených účastníků účast na poslední chvíli zrušilo, protože toto zajímavé téma se sice týká pouze malého počtu nemocných, jejich léčba je ale velmi svízelná a je třeba se snažit na všech úrovních o co nejlepší standard péče o tyto pacienty.

Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se na další setkání.   

Za lektory

Michal ZábrodskýPartner stránek


Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti