Kurz - Chirurgie štítné žlázy

Kurz - Chirurgie štítné žlázy 4.6.2019

V květnu 2019 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný teoretický kurz věnovaný problematice chirurgie štítné žlázy. Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale i lékaři z ostatních oborů- endokrinologie a chirurgie. Právě přítomnost lékařů z různých oborů je velmi zajímavá a přínosná, neboť poskytuje pohled na stejnou problematiku z různých úhlů. Diskutována byla především strategie chirurgické léčby pacientů s onkologickou problematikou a dále problematika právních vztahů.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz a těšíme se při dalším setkání.   

Za kolektiv lékařů věnujících se chirurgii štítné žlázy.

As. MUDr. Petr Laštůvka

 Partner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti