Komplexní vyšetření poruch sluchu

Komplexní vyšetření poruch sluchu 14.4.2014

Diagnostice a terapii poruch sluchu bylo věnováno v pořadí již čtvrté mezioborové sympozium pořádané Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové 11. - 12. dubna 2014.

Páteční teoretická část byla kromě tradičních step-by-step teoretických přednášek nově oživena zařazením 30minutových minipanelů "Jak to dělám já" s tématy zánět zevního zvukovodu, akutní středoušní zánět, sekretorická otitida, chronický středoušní zánět, akutní percepční nedoslýchavost a novorozenecký screening sluchu.

Sobotní část pak byla věnována miniworkshopům, při kterých si účastníci ve skupinách po třech mohli vyzkoušet na 12 pracovištích audiometrii, tympanometrii, měření otoakustických emisí, správné techniky výplachu ucha, otomikroskopie, otoendoskopie rigidní a flexibilní, detailní anatomii spánkové kosti na preparátech a CT snímcích, zavedení kochleárního implantátu a BAHA sluchadla a péči o sluchadlo a příslušenství.

Michal Černý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec KrálovéPartner stránek


Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti