IPVZ kurz - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií

IPVZ kurz - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií 27.4.2017

IPVZ kurz - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií 27.4.2017, Praha

Dne 27.4.2017 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole za participace kolegů z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, kteří jsou součástí dysfagiologického týmu, první IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru.  Kurz absolvovalo 5 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice poruch polykání a dále o možnostech nechirurgické a chirurgické léčby. Poté se účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy polykání, kde jsme frekventatny seznámili s přístrojovým vybavením ambulance a byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. V závěrečné části programu proběhla diskuse. Děkujeme všem účastníkům za účast a podnětné připomínky.   

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole

Jaroslav SýbaPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti