IPVZ kurz - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií

IPVZ kurz - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií 27.4.2017

IPVZ kurz - Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií 27.4.2017, Praha

Dne 27.4.2017 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole za participace kolegů z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, kteří jsou součástí dysfagiologického týmu, první IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru.  Kurz absolvovalo 5 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice poruch polykání a dále o možnostech nechirurgické a chirurgické léčby. Poté se účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy polykání, kde jsme frekventatny seznámili s přístrojovým vybavením ambulance a byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. V závěrečné části programu proběhla diskuse. Děkujeme všem účastníkům za účast a podnětné připomínky.   

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole

Jaroslav SýbaPartner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • ORL Vincentka Fórum 2019

  ORL Vincentka Fórum 2019

  7.11.2019, Praha

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti