Demonstrační kurz středoušní chirurgie

Demonstrační kurz středoušní chirurgie 4.6.2019

Ve dnech 21.-22. 2. 2019 se ve Všeobecné fakultní nemocnici  v Praze uskutečnil  Demonstrační  kurz středoušní  chirurgie pořádaný ORL oddělením VFN.  Hlavními lektory kurzu byli primář ORL oddělení NsP Mělník MUDr. Lukáš Otruba a  Prof. MUDr. Juraj Klačanský ze Slovenska.  Odborný program  probíhal jak v rovině teoretické formou přednášek, tak praktické, kdy účastníci sledovali operace formou videopřenosu z operačního sálu.  Přednášky byly věnovány následujícím tématům: anatomie středouší, problematika myringoplastik, tympanoplastik a stapedoplastik, dále pak problematice retrakčních kapes, sanačním operačním operacím, second look operacím a zobrazovacím metodám.

V přímém přenosu ze sálu byly provedeny myringoplastiky, stapedoplastiky,  tympanoplastiky a sanační operace. Operoval prim. Otruba a prof. Klačasnský.  Velmi přínosná a podnětná byla diskuse jak k prezentovaným přednáškám, tak k provedeným operacím.

Kurzu se zúčastnilo 28 lékařů z České a Slovenské republiky.

Věříme, že pro účastníky byl kurz přínosný a získané poznatky využijí ve své praxi.

Těšíme se na setkání v příštím roce

Za organizátory

MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.

ORL oddělení VFN v PrazePartner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti