Celostátní foniatrický seminář v Hradci Králové

Celostátní foniatrický seminář v Hradci Králové 2.11.2014

Celostátní foniatrický seminář a Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu se konaly 1. listopadu 2014 v Hradci Králové

Nosným tématem byl Screening sluchu - současný stav, výhledy a problémy, odezněly následující sdělení: Vývojové poruchy sluchu (Chrobok), Metody měření sluchu novorozenců (Dršata), Vizuálně posílená audiometrie (Havlík), Výsledky celostátního sběru výsledků screeningu sluchu novorozenců (Havlíková), Sluch u žáků 1. tříd v Hradci Králové (Školoudík) a Jednostranná sluchová vada a její řešení (Lejska).            

Dále proběhly dvě panelové diskuse: Celoplošný screening na úrovni kraje (Chrobok, Dršata, Praisler, Buriánková, Havlíková) a Multidisciplinární péče o dítě s poruchou sluchu (Dršata, Dlouhá, Pellant, Havlík, Buriánková, Šenkeříková, Štefáčková, Nekolová).

Semináře se též zúčastnili pracovníci a pedagogové škol pro neslyšící, celý seminář byl simultánně překládán do znakového jazyka. Diskuse s pedagogy s těžkou poruchou sluchu byla interaktivní a velmi přínosná.

Viktor Chrobok
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec KrálovéPartner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • ORL Vincentka Fórum 2019

  ORL Vincentka Fórum 2019

  7.11.2019, Praha

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti