Aktuální trendy v nádorech hlavy a krku

Aktuální trendy v nádorech hlavy a krku 17.11.2015

Nádory hlavy a krku -aktuální trendy

4.11.2015

Mimořádná vzdělávací akce IPVZ „Nádory hlavy a krku - aktuální trendy“,  proběhla na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 4. listopadu 2015.
Akce pro mimopražské účastníky sponzorovaná z Evropských fondů vyvolala velký zájem, 37 účastníků vyslechlo 10 přednášek mapujících aktuální vývoj v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku. Účastníci tak během jediného dne získali přehled o většině aspektů široké problematiky onkologie hlavy a krku. Přednášejícími byli lékaři domácí kliniky a Onkologické kliniky 2. LF UK z Fakultní nemocnice v Motole. Z přípravy na akci a z diskuzí s účastníky vzešly i pro přednášející cenné podněty a témata k dalším již pravidelným doškolovacím akcím na onkologická témata.

 

 

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 1. LF UK, FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha


Partner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • ORL Vincentka Fórum 2019

  ORL Vincentka Fórum 2019

  7.11.2019, Praha

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti