2. česko-americké ORL dny - Advances in Otolaryngology

2. česko-americké ORL dny - Advances in Otolaryngology 28.6.2014

Letošní kongres navázal na první ročník konaný před dvěma lety. Na přípravě se podílely Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole v Praze a Saint Louis University, School of Medicine, USA. Akce byla součástí celoživotního vzdělávání v České republice i v USA, byla hodnocena kredity ČLK i CME kredity Saint Louis University.

Kurzu se letos zúčastnili posluchači a přednášející z České republiky, Slovenska a USA. I letošní ročník měl obdobnou strukturu programu jako předchozí. V programu se kombinovaly teoretické přednášky, panelové diskuze a živé přenosy ze sálu, každý den byl věnován jiné ORL subspecializaci.

První den byl věnován otologické problematice. Nejprve zazněly přednášky věnované kochleární implantaci (Timothy Hullar, Oliver Profant), vestibulární migréně (Timothy Hullar) a downbeat nystagmu (Zdeněk Čada). Následovala panelová diskuze věnovaná kochleárním implantátům (Jiří Skřivan, Timothy Hullar, Jan Kluh, Jan Bouček, Oliver Profant). Z diskuze vyplynulo, jaký pokrok byl zaznamenán od první kochleární implantace v České republice v roce 1987 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK (tehdy ještě jednokanálové, vlastní, české výroby). V odpoledních hodinách byl zorganizován živý přenos kochleární implantace (Jiří Skřivan) z operačního sálu. Na závěr zazněly přednášky o vrozených ušních malformacích (Oliver Profant) a BAHA implantátech (Jan Bouček).

Druhý den přilákala problematika dětské otorinolaryngologie nejvíce posluchačů. Dopolední přednášky a následná panelová diskuze se věnovaly spánkovému apnoickému syndromu a problematice tonzil/tonzilektomií (Ron Mitchell, Kevin Pereira, Michal Jurovčík). Úterý byl jediný den, kdy nebyly na pořadu živé přenosy ze sálu. Odpoledne zazněly přednášky na téma vrozených vad dýchacích cest (Ron Mitchell, Kevin Pereira), plastické řešení rozštěpových vad (Jiří Borský) a jejich vztah k sekretorické otitidě (Michal Jurovčík), 

Třetí den odborného programu byl věnován bazi lební, zejména lézím mostomozečkového koutu. Formou přednášek byla probrána problematika managementu vestibulárního schwanomu (Timothy Hullar), stereotaktické radioterapie (Anthony Mikulec), likvorey (Jeroen Coppens), vestibulární rehabilitace (Ondřej Čakrt), chirurgických přístupů na spánkovou kost (Martin Chovanec). Během dne byly dle postupu operace přenášeny živé vstupy z resekce vestibulárního schwanomu z retrosigmoidního přístupu (Jan Betka, Eduard Zvěřina, Martin Chovanec). Dále proběhla panelová diskuze „Léčba nádoru mostomozečkového koutu“, kterou vedl Jan Betka. Diskuze se zúčastnili Eduard Zvěřina, Jeroen Coppens a Tony Mikulec.

Poslední den přinesl pestrou paletu přednášek na různá témata chirurgie hlavy a krku a rinologie: Problematika HPV u orofaryngeálních karcinomů (Rodney Taylor, Jan Klozar), nádory slinných žláz (Rodney Taylor), otevřené a minimálně invazivní techniky chirurgie štítné žlázy (Lubomír Marko, Jaromír Astl), rozšířené endoskopické transfenoidální přístupy na bazi lební (Jeroen Coppens). Tématem panelové diskuze byl sfenoidální sinus. Diskutovala se složitost anatomie sfenoidu a přilehlých oblastí (Jan Plzák), problematika krvácení (Pavel Vrabec), izolované sfenoiditidy (Petr Schalek) a likvorey (Jeroen Coppens). Na závěr kurzu měli účastníci možnost shlédnout revizní endoskopickou mediální maxilektomii pro invertovaný papilom maxilární dutiny (Jan Plzák).

2. česko americké ORL dny - Advances in Otolaryngology přinesly jeho účastníkům unikátní kombinaci kvalitních teoretických přednášek (s velkým podílem zkušených zahraničních řečníků), panelových diskuzí a živých přenosů z operačního sálu. 3. ročník akce je plánován opět v dvouletém odstupu, tedy na rok 2016.

Za pořadatele

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA,

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel. 224434301

jan.plzak@fnmotol.czPartner stránek


Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti