10th Pan European Voice Conference Prague 2013

10th Pan European Voice Conference Prague 2013 28.5.2013

První konference PEVOC se konala v roce 1995 v Londýně. Na začátku stála myšlenka vytvořit fórum pro výměnu zkušeností mezi odborníky, kteří se zajímají o lidský hlas z různého úhlu pohledu. Těmito odborníky jsou nejen lékaři laryngologové, foniatři, fonochirurgové, ale i hlasoví pedagogové, terapeuti, logopedi, pěvečtí pedagogové, inženýři, či přírodovědci, kteří se mohou podílet na léčení hlasových poruch, či pomáhat při vytváření nejkvalitnějších vyšetřovacích metod.

10. jubilejní PEVOC v Praze bude pořádána pod heslem Oslava mezioborové spolupráce. Hlavními tématy konference jsou medicína, hlasová terapie, hlasová pedagogika a věda. PEVOC 10 bude výjimečnou příležitostí k mezinárodní výměně zkušeností v oblasti vyšetřovacích, pedagogických a terapeutických metod i výsledků vědeckých prací mezi odborníky nejen z Evropy, ale z celého světa.

Součástí PEVOC 10 bude konference Mezinárodní asociace fonochirurgů.

Více informací na: http://pevoc.cz/cs/Partner stránek


Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • ORL Vincentka Fórum 2019

  ORL Vincentka Fórum 2019

  7.11.2019, Praha

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti