82. kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

17. - 19. 6. 2020 Praha

Prezident kongresu

prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA

Vědecký výbor

předseda: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

www.orlkongres2020.cz

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti