Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům PhD studentům formou cestovního grantu na 1-2 týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě 2019

Výše podpory je do 20 000 Kč.

Podmínky žádosti:

1) Před výjezdem na stáž:

 • členství v ČSORLCHHK ČLS JEP, hlavní pracovní poměr v ČR
 • věk do 35 let včetně v termínu podání žádosti
 • PhD student nebo do jednoho roku po ukončení studia
 • Publikace jako 1. autor na téma PhD práce v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie v roce podání žádosti nebo v roce předešlém (doložit publikaci nebo potvrzení redakce o přijetí publikace)
 • zaslání motivačního dopisu s cílem stáže (max. 1 strana A4) a doporučení primáře/přednosty
 • odeslání žádosti včetně naskenovaného souhlasu/doporučení primáře/přednosty na e-mail orl@associationhouse.cz

2) Po návratu ze stáže:

 • předložení potvrzení vedoucího pracoviště v zahraničí o absolvování stáže – zaslat na email orl@associationhouse.cz
 • předložení zprávy ze stáže  ((max. 1 strana A4 + 1 fotka) ke zveřejnění na otorinolaryngologie.cz do 2 týdnů po svém návratu na e-mail orl@associationhouse.cz. Guarant poté přeposílá vědeckému sekretáři k umístění na www stránky.

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmínek. Darovací smlouvu připravuje Guarant, zasílá k podpisu předsedovi ČSORLCHHK, poté Guarant odešle na sekretariát ČLS JEP k vyplacení finančního daru.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Termíny:

 • Podání žádosti: do 31. 1. 2019
 • Vyhodnocení (výběr kandidátů): únor 2019
 • formulář žádosti k dispozici zde

 

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

 

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

Staňte se členem naší společnosti