Informace o členství

 • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz)
 • členem společnosti může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění
 • každý může být členem více odborných společností
 • bližší informace – stránky ČLS JEP.

Jak se stát členem společnosti (co je třeba udělat?)

 • vyplnit online přihlášku
 • každému žadateli bude zaslán po schválení přihlášky výborem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku dopis o potvrzení přijetí

Proces evidence členů společnosti – krok po kroku

 1. vyplnění přihlášky žadatelem
 2. potvrzení informačního emailu o přihlášení ke členství
 3. předložení přihlášky vědeckým sekretářem na výborové schůzi ORL společnosti a schválení členství výborem
 4. zaslání potvrzení o schválení členství vědeckým sekretářem žadatelům o členství
 5. odeslání potvrzených přihlášek na oddělení členské evidence ČLS JEP

Změny údajů, žádost o snížení poplatku
Dojde-li ke změně údajů členů společnosti (adresa, telefon, e-mail apod.), změna se hlásí prostřednictvím formuláře pro změnu údajů na oddělení členské evidence ČLS JEP. Uvítáme, pošlete-li změnu navíc i na adresu vědeckého sekretáře.
Stejným způsobem lze požádat na zvláštním formuláři o snížení členských poplatků společnosti (o 100,- Kč).

Formuláře:
Přihláška do ORL společnosti [odkaz]
Žádost o změnu údajů [odkaz]
Žádost o snížení členských poplatků [odkaz]

Významná odborná akce

 • Foniatrický kongres

  Foniatrický kongres

  13.9. - 15.9.2018, Průhonice

  hotel Flores

 • 5. Česká ORL akademie 2018

  5. Česká ORL akademie 2018

  12.10. - 13.10.2018, Mikulov

  hotel Galant

  Hlavní témata: • Štítná žláza • Zánětlivé nemoci hltanu • Nádory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy • Traumatologie v ORL oblasti

 • 17. česko - německé dny

  17. česko - německé dny

  19.10. - 20.10.2018, Brandenburg an der Havel

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  x-bionic® sphere

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  6.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti