Kutvirtova cena

Cena profesora Otakara Kutvirta vznikla mezi světovými válkami částečně z peněz poukázaných prof. Kutvirtem, ale i nadací dalších otorinolaryngologů, nemalou částku věnoval např. prof. A. Přecechtěl. Z těchto peněz byli odměňováni autoři, českoslovenští otorinolaryngologové, za nejlepší práce v oboru otorinolaryngologie.

Během 2. světové války a po ní však finanční prostředky ve formě nadace „zanikly“. Z popudu ČLS JEP byla tato tradice znovu obnovena. Oficiální název je: Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci a z tradice je k této ceně pripojeno jméno prof. Otakara Kutvirta.

Cena je financována z prostředků odborné společnosti a její výše závisí na aktuálním množství uvolnitelných peněz. Cenu získává práce, která znamená přínos pro otorinolaryngologii, odbornou veřejnost, která splňuje parametry špičkové publikace po stránce obsahové i formální. Výše finanční odměny kolísá, v prvé řadě jde o ocenění prestižní.

Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  X-Bionic® Sphere, a.s. Dubová ulica 33/A Šamorín, Slovenská republika, 931 01

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti