Kutvirtova cena

Cena profesora Otakara Kutvirta vznikla mezi světovými válkami částečně z peněz poukázaných prof. Kutvirtem, ale i nadací dalších otorinolaryngologů, nemalou částku věnoval např. prof. A. Přecechtěl. Z těchto peněz byli odměňováni autoři, českoslovenští otorinolaryngologové, za nejlepší práce v oboru otorinolaryngologie.

Během 2. světové války a po ní však finanční prostředky ve formě nadace „zanikly“. Z popudu ČLS JEP byla tato tradice znovu obnovena. Oficiální název je: Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci a z tradice je k této ceně pripojeno jméno prof. Otakara Kutvirta.

Cena je financována z prostředků odborné společnosti a její výše závisí na aktuálním množství uvolnitelných peněz. Cenu získává práce, která znamená přínos pro otorinolaryngologii, odbornou veřejnost, která splňuje parametry špičkové publikace po stránce obsahové i formální. Výše finanční odměny kolísá, v prvé řadě jde o ocenění prestižní.

Významná odborná akce

 • Foniatrický kongres

  Foniatrický kongres

  13.9. - 15.9.2018, Průhonice

  hotel Flores

 • 5. Česká ORL akademie 2018

  5. Česká ORL akademie 2018

  12.10. - 13.10.2018, Mikulov

  hotel Galant

  Hlavní témata: • Štítná žláza • Zánětlivé nemoci hltanu • Nádory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy • Traumatologie v ORL oblasti

 • 17. česko - německé dny

  17. česko - německé dny

  19.10. - 20.10.2018, Brandenburg an der Havel

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  x-bionic® sphere

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  6.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti