Pravidla pro přípravu atestační práce v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

(schválila Specializační oborová rada otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v prosinci 2017)

Návrh dvou témat atestační práce (s označením preferovaného tématu) předkládá lékař cca 6 měsíců před předpokládaným termínem atestace emailem Prof. MUDr. Janu Betkovi, DrSc., FCMA (prostřednictvím sekretářky: monika.mikulasova@fnmotol.cz), který určí téma a oponenta práce.

Atestační práce se předkládá ve formě rukopisu originální práce pro odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie, v počtu 2 svázaných výtisků. Skládá se obvykle z následujících částí:

 • titulní strana - název práce, jméno autora, název pracoviště, rok vzniku – viz Vzor Titulní strany
 • obsah
 • souhrn
 • úvod - současný stav problematiky
 • cíl práce
 • metodika a popis souboru
 • výsledky
 • diskuse
 • závěry
 • literatura

Práce musí obsahovat vlastní pozorování, nestačí tedy souborný referát, ale je přijatelný i soubor kazuistik s rozborem problematiky.

Doporučený rozsah: souhrn do 250 slov, vlastní text bez literatury cca do 12 stran (řádkování 2 písmo Times New Roman, vel. 12), literatura cca 15-30 referencí, způsob citací a formální úprava rukopisu podle instrukcí časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie (www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/informace).

Obhajoba atestační práce probíhá obvykle do 1 měsíce před termínem atestační zkoušky. K obhajobě si lékař připraví prezentaci ve formě přednášky na max. 10min (cca do 15 slidů), v které shrne zpracované téma.

Kvalitní atestační práce budou doporučeny k zaslání pro publikaci v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.

Významná odborná akce

 • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

  17.6. - 19.6.2020, Praha

 • ORL akademie

  ORL akademie

  9.10. - 10.10.2020, Olomouc

  Univerzita Palackého v Olomouci Velká posluchárna Teoretických ústavů LF Hněvotínská 3

  Chirurgie nedoslýchavosti Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest Poruchy spánku v ORL Onemocnění slinných žláz

Staňte se členem naší společnosti