Shrnutí specializačního vzdělávání v ORL

Podmínky pro získání specializované způsobilosti v ORL dle novelizace vyhlášky č. 185/2009 Sb. platné od 1.1.2011 jsou:

 1. Zařazení do oboru specializace ORL (prostřednictvím webové aplikace EZP – https://ezp.mzcr.cz)
 2. Absolvování základního minim. dvouletého ORL kmene (ukončeného testem, následně je na základě žádosti dostupné na WWW MZČR vydán certifikát o absolvování základního kmene)
 3. Absolvování minim. tříletého specializovaného výcviku v ORL dle Vzdělávacího programu
 4. Úspěšné složení atestační zkoušky

Stránky MZČR ohledně specializačního vzdělávání lékařů: www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekarska-povolani_936_3.html.

Atestační otázky jsou ke stažení zde: Odkaz na atestační otázky

Podrobnější informace poskytují všechny lékařské fakulty, které jsou odpovědné za vedení specializačního vzdělávání. Přehledné informace (včetně návodu, jak postupovat, Vzdělávacích programů, atd.) lze nalézt např. na  https://www.lf1.cuni.cz/predatestacni-vzdelavani-absolvent

Organizaci testů na konci základního ORL kmene a obhajoby atestační práce zajišťuje dle rozhodnutí Akreditační komise pro obor otorinolaryngologie Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, kontakt sekretářka Monika Mikulášová, monika.mikulasova@fnmotol.cz, 224434311. Vlastní atestační zkoušky probíhají na lékařských fakultách dle rozpisu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Lékaři, kteří se vzdělávají podle dříve platných vzdělávacích programů z roku 2005 (šestiletý s množstvím koleček – stomatologie, plastická chirurgie, atd.) nebo 2009 (šestiletý se základním chirurgickým kmenem) mohou své specializační vzdělávání dokončit dle těchto programů při splnění podmínek příslušných Vzdělávacích programů. Nebo mohou splnit podmínky pětiletého Vzdělávacího programu s dvouletým ORL základním kmenem z roku 2011 a v přihlášce k atestační zkoušce uvedou, podle jakého Vzdělávacího programu se vzdělávali.

Jestliže někdo neabsolvoval test po dvou letech vzdělávání na konci základního ORL kmene (připravuje se ke zkoušce podle Vzdělávacích programů z roku 2009-2011, ale původně se začal vzdělávat podle dříve platných Vzdělávacích programů, které neobsahovaly základní ORL kmen), musí si test doplnit ještě před podáním přihlášky k atestační zkoušce. Po absolvování testu obdrží certifikát o absolvování dvouletého základního ORL kmene, který musí přiložit k přihlášce k atestační zkoušce.

Dle výkladu § 5 vyhl. č. 188/2009 Sb., není možné, aby si lékaři dodatečně doplňovali praxi, kurzy a ostatní požadavky později než 30 dní před termínem atestace!

26. 3. 2013
aktualizováno 23. 09. 2018

Jan Plzák

Významná odborná akce

 • 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81.Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP

  4.9. - 6.9.2019, Šamorín

  x-bionic® sphere

 • 59. Otologický den

  59. Otologický den

  5.12.2019, Ostrava

Staňte se členem naší společnosti