Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie za rok 2017

Původní práce

Formánek M., Zeleník K., Tomanová R., Komínek P.: Recidivující respirační papilomatóza – nové rizikové faktory. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 1, pp. 23-27

Kazuistika

Synková B., Holý R., Kovář., Astl J.: Cystický Schwannom Nervus Laryngeus Recurrens, raritní parézy hlasivky. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 66, 2017, No. 2, pp. 81-83

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti