Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie za rok 2018

Původní práce

Školoudík, L., Chrobok, V., Janouch, M., Vodička, J., Černý, M., Mejzlík, J.: Screening sluchu pětiletých dětí – prospektivní studie. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 67, 2018, 1, s. 3-6.

Kazuistika

Lazák, J., Lisý, J., Kalfeřt, D., Plzák, J.: Silent sinus syndrom. Otorinolaryng a Foniat /Prague/, 67, 2018, 3, s. 58-61.

Významná odborná akce

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

  • ORL akademie

    ORL akademie

    9.10. - 10.10.2020, Olomouc

Staňte se členem naší společnosti